În Tismana asistenţa medicală este asigurată de 8 medici şi 10 asistenţi. În prezent sunt funcţionale 4 cabinete medicale individuale, deservite de 4 medici de familie si 8 asistenţi.
Centrul de Sănătate, cu clădire proprie, este deservit de 2 medici, 2 asistenţi şi un îngrijitor.
Activitatea celor 4 medici de familie se desfăşoară în incinta Dispensarului Uman Tismana, un imobil modern de tip P+2, bine dotat cu aparatura necesară şi amplasat în centrul oraşului Tismana. Tot aici funcţionează 2 cabinete stomatologice deservite de 2 medici.
Medicii de familie asigură asistenţă medicală pentru specialităţile medicină generală şi pediatrie.
În oraş mai funcţionează şi un Dispensar Veterinar unde lucrează un medic şi 4 tehnicieni veterinari. În sate există patru puncte de însămânţări artificiale şi naturale. Activitatea este asigurată de cadre calificate în acest domeniu.
În centrul Tismanei funcţionează o farmacie de uz veterinar cu un salariat.