Construcția de locuințe sociale și de necesitate derulat conform Legii locuinței nr. 114/1996.