STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI TISMANA, JUDEȚUL GORJ 2023-2030

Eventualele puncte de vedere pot fi transmise pe adresa de e-mail: registratura@primariatismana.ro