I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan, valoarea totală-7.029.615,60 lei;

I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, valoare totală-7.674.582,47 lei;

I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.-Plan Urbanistic General/PUG, valoarea totală-1.487.935,30 lei;

I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană-Plan de Mobilitate Durabilă/PMUD-322.190,72 lei;

I.1 – Mobilitate urbană durabilă, pentru subinvestiția: I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, valoare totală-2.721.369,23 lei;

I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale:

             – Sediul Primăria Tismana, valoare totală-1.260.410,07 lei;

             – Casa de Cultură George Coșbuc, valoare totală-1.567.135,63 lei;

             – Autobaza Oras Tismana, valoare totală-889.246,37 lei.