1 Extindere rețea canalizare cu DN 250 – DN 400 în satele Gornovița, Racoți, Topești, Vîlcele, Vînăta, Sohodol, valoarea totală-44.062.076,65 lei, din care 1.062.076,65 lei cofinanțare

2 Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în Orașul Tismana și localitățile aparținătoare ( Celei, Costeni, Gornovița, Isvarna, Pocruia, Racoți, Sohodol, Topești, Vâlcele și Vânăta), județul Gorj