BILANȚ

1. Bilanţ la 31.12.2008

2. Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2008

3. Situaţia activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2008 ( anexa 35a1, anexa 35a2)

4. Situaţia activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2008 (anexa35b1, anexa 35b2 )

5. Contul de execuţie al bugetului local – cheltuieli la data de 31.12.2008

6. Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2008

7. Contul de execuţie al fondurilor evidenţiate în afara bugetului local – cheltuieli la data de 31.12.2008

8. Contul de execuţie al fondurilor evidenţiate în afara bugetului local – venituri la data de 31.12.2008

9. Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2008

10. Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2008

11. Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 31.12.2008

12. Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru bugetele locale la 31.12.2008

13. Contul de execuţie al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii – cheltuieli la 31.12.2008

14. Contul de execuţie al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local – cheltuielei la 31.12.2008

14. Contul de execuţie al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local – venituri la 31.12.2008

15. Contul de execuţie al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii – venituri la 31.12.2008

16. Contul de execuţie al bugetului local – venituri la 31.12.2008

17. Bilanţ la 31.12.2010

18. Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2010

19. Situatia activelor amortizabile (35a1)

20. Situatia activelor amortizabile (35a2)

21.Situatia activelor neamortizabile (35b1)

22. Situatia activelor neamortizabile (35b2)

23. Contul de executie al bugetului local – cheltuieli la data de 31.12.2010

24. Contul de esxecutie al bugetului local – venituri la data de 31.12.2010

25. Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii – venituri 31.12.2010

26. Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii – cheltuielii 31.12.2010

27. Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii  – cheltuielii 31.12.2010

28. Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii  – veniturii 31.12.2010

29. Contul de executie al fondurilor evidentiate in afra bugetului local – veniturii 31.12.2010

30. Contul de executie al fondurilor evidentiate in afra bugetului local – cheltuieli 31.12.2010

31. Situatia activelor si datoriilor la 31.12.2010

32. Anexa 34