1  Înființare sistem distribuție gaze naturale MP în orașul Tismana și satele aparținătoare Vâlcele, Gornovița, Topești, Vânăta, Pocruia, Celei și Isvarna, județul Gorj

2 Stațiea de pompare a gazelor naturale în Orașul Tismana

3 Modernizare drumuri locale ,,DS Linia Mică-sat. Vânăta’’ și DS ,,La Ecobici-sat Celei’’

4 Captare apă Pârgavu

5 întreținere drumuri locale neasfaltate

6 Sistem centralizat de supraveghere video a 15 intersectii de drumuri si strazi pentru cresterea gradului de siguranta publica

7 Asfaltare și modernizare ulița Bădărăț din orașul Tismana

8 Reabilitare, recompartimentare și modernizare clădiri C1, C2-Sediu Primărie