Construire creșă mica, Orașul Tismana, județul Gorj, valoare totală-11.886.810,72 lei;