Renovare si Dotare Centru Comunitar Integrat pentru furnizarea serviciilor medico-sociale, Oras Tismana, Judetul Gorj, valoare totală – 699.201,09 lei.