Tismana are unităţi şcolare în care se asigură toate formele de învăţământ preuniversitar: învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi profesional.

În localurile de şcoli şi grădiniţe îşi desfăşoară activitatea elevi, cadre didactice şi personal auxiliar şi după cum urmează:

  1. Învăţământ preşcolar: 14 săli de clasă pentru grădiniţe, 298 copii, 14 cadre didactice.
  2. Învăţământ primar: 22 săli de clasă, 374 elevi, 22 cadre didactice.
  3. Învăţământ gimnazial: 23 săli de clasă, 382 elevi, 39 cadre didactice.
  4. Învăţământul liceal.
  5. In cadrul liceului industrial ,,Grupul Şcolar Industrial Tismana”, învaţă 177 elevi, veniţi şi din comunele limitrofe, în 13 săli de clasă, cu 17 cadre didactice.
  6. Învăţământul profesional se desfăşoară în 6 săli de clasă, ateliere şi laboratoare, cu 143 elevi şi 15 angajaţi reprezentând personal auxiliar.