CULTURĂ

muzeuÎn trecut, au fost construite şase cămine culturale la Tismana, Topeşti, Pocruia, Costeni, Sohodol şi Isverna, care sunt folosite în diverse activităţi culturale. În anul 2007, Căminul Cultural “George Coşbuc” din Tismana transformându-se în Casa de Cultură “George Coşbuc” Tismana s-a amenajat pentru prima dată în judeţul Gorj un muzeu al costumului popular. Lui i s-a atribuit denumirea “Muzeul Costumului Popular Gorjenesc Tismana”, şi are piese unicat, costume populare din secolul al XIX-lea.

Biblioteca Publică din centrul oraşului a fost mutată şi ea în noul local de cultură şi are acum în evidenţă peste 14.000 volume de carte, ca urmare a unor donaţii din partea Asociaţiei Române pentru Patrimoniu şi din partea d-lui Mihail Aristotel Ungureanu, fiu al satului, fost secretar de stat în guvernarea 1996-2000. Biblioteca este frecventată de circa 1000 cititori anual. In afara bibliotecii publice îşi desfăşoară activitatea şi alte cinci biblioteci şcolare cu un număr total de 29.987 volume.