În trecut, au fost construite şase cămine culturale la Tismana, Topeşti, Pocruia, Costeni, Sohodol şi Isverna, care sunt folosite în diverse activităţi culturale. În anul 2007, Căminul Cultural “George Coşbuc” din Tismana transformându-se în Casa de Cultură “George Coşbuc” Tismana s-a amenajat pentru prima dată în judeţul Gorj un muzeu al costumului popular. Lui i s-a atribuit denumirea “Muzeul Costumului Popular Gorjenesc Tismana”, şi are piese unicat, costume populare din secolul al XIX-lea.
Biblioteca Publică din centrul oraşului a fost mutată şi ea în noul local de cultură şi are acum în evidenţă peste 14.000 volume de carte, ca urmare a unor donaţii din partea Asociaţiei Române pentru Patrimoniu şi din partea d-lui Mihail Aristotel Ungureanu, fiu al satului, fost secretar de stat în guvernarea 1996-2000. Biblioteca este frecventată de circa 1000 cititori anual. In afara bibliotecii publice îşi desfăşoară activitatea şi alte cinci biblioteci şcolare cu un număr total de 29.987 volume.