Rezultatul contestației la proba scrisă la concursul de ocupare FP Inspector principal, Comp. Autorizări și Avize de Funcționare

Afișare rezultat proba scrisa concurs ocupare FP Inspector Comp. Mediu și Comp. Monitorizare Servicii Sociale

Afișare rezultat proba scrisa concurs Urbanism și Recepții și regularizări taxe

Afișare rezultat proba scrisă candidați Comp Urmărire derulare învestiții și Comp Autorizari si Avize de Funcționare

BAREM CORECTARE proba scrisă- concurs ocupare FP Inspector debutant, Comp. Recepții si Regularizari Taxe

BAREM CORECTARE proba scrisă-concurs ocupare FP Inspector debutant, Comp. Mediu

BAREM CORECTARE proba scrisă- concurs ocupare FP Inspector debutant, Comp. Monitorizare Servicii Sociale

BAREM CORECTARE proba scrisă-concurs ocupare FP Inspector principal, Comp. Autorizari si Avize de Functionare

BAREM CORECTARE proba scrisă-concurs ocupare FP Inspector principal, Comp.Urmarire Derulare Investiții

BAREM CORECTARE proba scrisă-concurs ocupare FP Inspector superior, Comp. Urbanism

Afișare Rezultat – contestațiil la proba de verificare eligibilitate candidați Comp Mediu

Afișare rezultat eligibilitate candidați Comp Urmărire derulare învestiții și Comp Autorizari si Avize de Funcționare

Afișare rezultat eligibilitate candidați Comp. Mediu și Comp. Monitorizare Servicii Sociale

Afișare rezultat eligibilitate candidați Urbanism și Recepții și regularizări taxe

Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unor F.P. de execuție vacante

Fisa postului INSPECTOR Comp. Urbanism

Fisa postului INSPECTOR Comp. Mediu

Fisa postului INSPECTOR Comp. Urmărire Derulare Investitii

Fisa postului INSPECTOR Comp. Receptii si Regularizari Taxe

Fisa postului INSPECTOR Comp.Autorizari si Avize de Functionare

Fisa postului INSPECTOR Comp. Monitorizare servicii sociale

FORMULAR inscriere conf anexei nr 10 oug 57 2019

Model adeverinta de vechime