FORMULARE ON-LINE TIPIZATE

1. Chitanta pentru creantele bugetare locale

2. Declaratie fiscala privind impozitul pe cladiri în cazul persoanelor fizice

3. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice

5. Decizie de impunere pentru stabilirea impzitului/ taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

6. Declaraţie fiscală/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor pe mijloacele de transport în cazul în cazul contribuabililor ( persoane fizice, persoane juridice)

7. Declaraţie fiscală/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor pe mijloacele de transport pe apă în cazul contribuabililor, persoane fizice/ persoane juridice

8. Declaraţie fiscală/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor pe mijloacele de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone în cazul contrubuabililor, persoane fizice/ juridice

9. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice

10. Certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local

11. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/ taxei pe clădiri în cazul contribuabililor persoane jurudice

12. Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice

13. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren în cauzul persoanelor juridice

14. Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice

15. Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afisaj în caz de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice

16. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice

17. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local

18. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale

19. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere

20. Proces verbal de constatare a contravenţiei

21. Anunţ individual de pentru comunicare prin publicitate

22. Anunt clectiv pentru comunicare prin publicitate

23. Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

24. Cerere pentru deschiderea procedurii succesoriale

25. Sesizare pentru deschiderea procedurii succesoriale

26. Confirmare de primire a debitelor

27. Ordin privind aprobarea unor formualare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a altor venituri ale bugetelor locale

28. Formulare tipizate noi impozite si taxe locale